Totaaladvisering DGA en ondernemer via één loket
Specialisme: pensioen
Dé partner van accountant en belastingadviseur
Uw belang voorop: fee in plaats van provisie
Home

Van Caspel Financieel Deskundig

Totaaladvisering DGA en ondernemer via één loket
Van Caspel Financieel Deskundig biedt u als DGA/ondernemer de ingang naar een breed pakket aan advisering en oplossingen op privé en zakelijk vraagstukken.  Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan financiële planning, pensioen voor uzelf of uw werknemers, employee benefits, risicobeheer zakelijk en in privé, vermogensplanning en bijvoorbeeld ook de hypotheek. Ook op het gebied van bedrijfsfinancieringen kan een passende invulling worden gegeven.
Via één loket kunt u al uw vragen op het gebied van financiën, risico's en fiscaliteit beantwoord krijgen, waarbij samenwerking met bijvoorbeeld uw accountant voorop staat.

Via een integraal adviesmodel kan Van Caspel Financieel Deskundig elk advies in uw eigen taal volledig naar uw privé en zakelijke wensen inrichten. Hierbij worden wij ondersteund door een netwerk van specialisten op het gebied van onder andere accountancy, belastingadvies, fusies & overnames, notariaat en estate planning.

Ten aanzien van mogelijke (product)oplossingen en diensten die uit het advies voortvloeien biedt Van Caspel Financieel Deskundig zelf of vanuit haar netwerk ter invulling de Best Options uit de markt. Belangrijk is hierbij dat Van Caspel Financieel Deskundig vanuit haar fiscale oorsprong situaties vanuit inhoud benadert en daarbij de integratie tussen privé en zakelijk aspecten immer in ogenschouw houdt. Onafhanklijkheid is daarbij vanzelfsprekend gewaarborgd.

Specialisme: pensioen

Van Caspel Financieel Deskundig heeft een specialisme op het gebied van de privé en (pensioen)inkomenskant van de DGA/ondernemer, waarbij kennis van fiscaal/juridische aspecten van pensioen (eigen beheer en collectief) een speerpunt is. Van Caspel Financieel Deskundig is dan ook in te schakelen voor alle pensioenvraagstukken of in te richten pensioenoplossingen. Hierbij vindt nauwe samenwerking plaats met Van Caspel Pensioenadvies, een initiatief van de in pensioenland vermaarde drs J.A. van Caspel.

Dé partner van accountant en belastingadviseur
Een accountant of belastingadviseur heeft als doel om proactief mee te denken in de situatie van de klanten. Invulling van een advies met mogelijke (verzekerings)oplossingen past echter niet in de eigen dienstverlening. Van Caspel Financieel Deskundig overziet de volledige breedte van de zakelijke en privésituatie en kan verder gaan daar waar de adviesmogelijkheden van de accountant en belastingadviseur moeten stoppen. Hierbij onderscheidt Van Caspel Financieel Deskundig zich door een uitstekende inhoudelijke kennis van zaken, kennis van en over de doelgroep én het hebben een uitgebreid netwerk met specifieke adviseurs in relevante kennisgebieden. Van Caspel Financieel Deskundig spreekt onder andere door haar fiscale achtergrond dezelfde taal van de accountant en belastingadviseur en is voor hen bij uitstek dé partner om gezamenlijk u als DGA/ondernemer in de volledige breedte te kunnen adviseren.

Uw belang voorop: fee in plaats van provisie
Bij Van Caspel Financieel Deskundig staat de klant en kennis van zijn of haar situatie altijd centraal. Wij werken daarbij volledig onafhankelijk van verzekeraars of andere aanbiedende partijen. Onafhankelijkheid in gewenste en mogelijke (verzekerings)oplossingen is gewaarborgd door het hanteren van een fee op basis van uren in plaats van provisie. Is het de wens om oplossingen via de eigen bank of adviseur ingevuld te hebben ? Geen probleem. Ook in deze gevallen kan de DGA/ondernemer rekenen op de begeleiding van Van Caspel Financieel Deskundig als onafhankelijk klankbord.