Totaaladvisering DGA en ondernemer via één loket
Specialisme: pensioen
Dé partner van accountant en belastingadviseur
Uw belang voorop: fee in plaats van provisie
Specialisme: pensioen

Van Caspel Financieel Deskundig heeft een specialisme op het gebied van de privé en (pensioen)inkomenskant van de DGA/ondernemer, waarbij kennis van fiscaal/juridische aspecten van pensioen (eigen beheer en collectief) een speerpunt is. Het maken van actuariële berekeningen, pensioenoptimalisatie en het oplossen van (fiscale) pensioenvraagstukken behoort mede tot de core business. Vanuit deze hoedanigheid heeft Van Caspel Financieel Deskundig veelvuldig contact met de accountant en andere directe adviseurs van de DGA/ondernemer.

Van Caspel Financieel Deskundig is dan ook in te schakelen voor alle pensioenvraagstukken of in te richten pensioenoplossingen. Hierbij vindt nauwe samenwerking plaats met Van Caspel Pensioenadvies, een initiatief van de in pensioenland vermaarde drs J.A. van Caspel.